طراحان یگانه ترسیم با مؤسسات و شركت‌های زیادی به عنوان مشاور و همكار تبليغاتی همکاری داشته و اقدام به ارائه خدمات به آنها نموده است.