چاپ بسته‌های دارویی شرکت داروسازی اکسیرآفرین آریا

 Drug Packages Printing Of  Exir Afarin Aria Pharmaceutical company 

طراحی بسته‌بندی دارویی

چاپ پاکت‌‌های مناسبتی و بندگردنی شرکت مبین نت

 Box PackagesPrinting Of Mobinnet   

چاپ ساک دستی توسط آژانس طراحان ترسیم

چاپ تقویم‌های رومیزی و سررسید شرکت فرابوم

 Calender Printing Of Faraboom Company   

چاپ تقویم توسط آژانس طراحان ترسیم