طراحی لوگو و هویت بصری شرکت فرابوم 

Faraboom Brand Identity

فرابوم یک پلتفرم بانکداری باز است که با ایجاد بستری امن و مدیریت ریسک توانسته به عنوان تجمیع‌ کننده سرویس‌ها، پیچیدگی‌ها را کاهش داده و به یکی از بزرگترین پلتفرم‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های بانکداری باز در کشور تبدیل شود. در حال حاضر پلتفرم بانکداری باز فرابوم با اتصال به ۲۴ بانک و موسسه مالی و بیش از ۴۰۰ مشتری و همچنین به واسطه یکپارچگی با محبوب‌ترین اپلکیشن‌های شرکت‌های پرداخت‌ (PSPها)، گسترده‌ترین پلتفرم بانکداری‌باز کشور است که توانسته بیش از ۲۰۰ سرویس استاندارد API را در قالب با کیفیت‌ترین راهکارها و سرویس‌های‌ بانکداری باز به کسب‌و‌کارهای مختلف ارائه کند. فناوری و زیرساخت به‌روز به‌کار رفته در راهکار نوآوری باز بوم این امکان را به مشتریان می‌دهد که ضمن بهره‌مندی از بستری یکپارچه و برخط، از انعطاف‌پذیری آن نسبت به تغییرات و پاسخ سریع به تقاضاهای محیط و نوآوری، آسوده‌خاطر باشند. ساختار لوگو برمبنای فضای فعالیت سازمان‌ها در یک اکوسیستم است؛ اکوسیستمی که ارتباطات متقابل و پیچید‌ه‌ای بین اعضای آن وجود دارد و موفقیت و بقای آن‌ها به یکدیگر وابسته است، از سوی دیگر با شتاب فزاینده تغییرات محیطی در جهان و مدل کسب‌و‌کار امروزی طراحی لوگو بر مبنای سرعت حرکت مربع‌ها به سمت بالا و به‌وجود آوردن یک مسیر ارتقا یافته و متصل به هم که نشانگر پلتفرم شبکه‌ای است.

طراحی لوگو و هویت بصری شرکت پارس پوشش

Pars Pooshesh Brand Identity